Læs vores bæredygtighedsrapport her:

Nå dine bæredygtighedsmål, og bevis det!

Det er nemt at snakke om bæredygtighed, men vanskeligere at gennemføre tiltag, der giver resultater. I pallebanken kan du helt konkret og nøjagtigt dokumentere væsentlige nedskæringer i udledningerne. Smart Returs store satsning på effektive løsninger, moderne anlæg og innovativ teknologi giver os mulighed for at måle en række faktorer for dig: Genbrugsgrad af træpallerne, fyldningsgrad på lastbilen, kørelængde, antal transporter og udledninger ved alle vores anlæg.

Målingerne er vigtige – tallene taler for sig selv. Endnu vigtigere er selvfølgelig de faktiske udledningsreduktioner, som vores målinger beviser.

Genbrug er nøglen

Vi skaber værdi ved at tage hånd om dine værdier. Træ er ekstremt ressourcekrævende at producere.

Før Smart Retur-modellen vendte branchen på hovedet i 2012, var udledningerne fra pallebranchen enorme. Vi omlagde strategien og satsede på moderne teknologi, og det muliggjorde en cirkulær model, der holder pallerne i omløb. Alle paller scannes, sorteres og repareres efter behov. Det giver os – og dig – en genbrugsgrad på op til 98 procent.

Det er genbrug, der batter.

Ingen unødvendige transporter

Maksimal fyldningsgrad reducerer omkostninger og udledninger.

Fulde lastbiler fra vores store lagre til leveringsstederne og tilbage igen reducerer antal afgange og lastbiler. Sådan holder vi dine og vores udledninger og transportomkostninger på et minimum.

Fyllingsgrad Padding

Hvad gemmer der sig bag facaden hos Smart Retur?

Det er vigtigt for os, at du ved, hvad du får, når du samarbejder med os. Du skal vide, hvad du køber, hvem du handler med, og hvordan vores produkter og ydelser gør din virksomhed mere rentabel og bæredygtig.

Effektiviteten og vores unikke, cirkulære model er blevet realiseret gennem en tung satsning på digitalisering og moderne teknologi. På vores største anlæg scanner avancerede kameraer pallerne, så vi hurtigt kan reparere dem og give dig detaljerede rapporter om sorteringsresultater, reparationer og genbrugsgrad.

I pallebanken får du fuld oversigt og kontrol over din returlogistik. Du sikrer, at du har præcis dét, du har behov for – ikke mere, ikke mindre. Sådan undgår du unødvendigt ressourceforbrug og unødvendige udledninger.

Hjælp os med at reducere skovfældningen – det er vi nødt til

Verdens skove absorberer store mængder CO2 og er det vigtigste og mest naturlige værktøj, vores klode har til at reducere et stadig stigende indhold af CO2 i atmosfæren. Hvis vi skal være med til at løse klimakrisen, er vi nødt til at reducere fældningen af træer til produktion af materialer, som ikke kan genbruges eller recirkuleres. Træfældning kan blandt andet reduceres gennem øget genbrug af træ, hvilket vi arbejder målrettet med. (Kilde: globalforestwatch.org)

ESG
Hos Smart Retur går vi op i en velordnet og ansvarlig forretning – på alle niveauer. Vi er forpligtet til de ESG-retningslinjer, du finder her, som sikrer, at vi handler korrekt, når det kommer til miljø, social- og forretningsetik.