1. Indledning og formål

Smart Retur er stærkt engagerede i spørgsmål knyttet til miljø, samfundsansvar og virksomhedsstyring kaldet ESG ("ESG", Environmental, Social and Governance). Vi mener, at høje ESG-standarder betaler sig, sikrer og øger afkastet og yderligere bidrager til at udvikle lokalsamfundene, hvor selskabet driver virksomhed.

Derfor skal vi altid overholde de 10 principper i FN's Global Compact og de 6 principper i UNPRI.

At holde høje ESG-standarder indebærer at respektere og overholde gældende love, forskrifter og internationalt anerkendte menneskerettigheder. Det er en forventning og et krav af afgørende betydning for os.

Det forventes at alle medarbejdere og ledere i selskabet sætter sig ind i og overholder vores ESG-retningslinjer.

2. Miljø

Vi ønsker at sikre, at virksomheden er miljøvenlig og energieffektiv. Samtidig erkender vi, at vores aktiviteter har eller kan have indvirkning på miljøet. Målet er at begrænse miljøpåvirkningen til et minimum og opmuntre til miljøbevidsthed.

3. Samfundsansvar

Vi skal respektere internationalt anerkendte menneskerettigheder og sørge for gode arbejdsforhold for medarbejdere og kunder. Der skal gennemføres evalueringer for at afdække sundheds- og sikkerhedsrisici, knyttet til eller opstået som et resultat af vores virksomhed, og der skal sættes de nødvendige tiltag i værk.

Vi skal praktisere ligestilling uafhængigt af køn, seksuel orientering, alder, hudfarve, etnisk oprindelse, religion, fagorganisering og nedsat funktionsevne. Selskabet sætter ingen begrænsninger, hverken direkte eller indirekte, på vores medarbejderes frihed til at danne eller melde sig ind i fagforeninger eller deltage i lovlige strejker. Vi skal sørge for, at virksomheden hverken direkte eller indirekte omfatter tvangsarbejde, børnearbejde eller uetisk udnyttelse af indvandret arbejdskraft.

4. Virksomhedsstyring

Virksomhedsstyring omfatter selskabsledelse og forretningsintegritet.

Vi har indført retningslinjer for indberetning og bekæmpelse af korruption, og dem skal alle medarbejdere overholde. Vi skal sørge for nødvendig registrering, rapportering og kontrol af finansielle informationer og skatteoplysninger.

Smart Retur og vores medarbejdere skal til enhver tid udøve virksomhed baseret på ærlighed, integritet, retfærdighed og respekt. Information, som medarbejdere får kendskab til gennem virksomheden, skal bruges til selskabets bedste og ikke til medarbejderes personlige fordel.

5. Implementering af ESG-retningslinjer

Vi skal drive virksomheden og forretningerne i overensstemmelse med ESG-retningslinjerne. Alle afvigelser, bekymringer og lignende skal håndteres og forklares på en forsvarlig måde. Hvis det viser sig, at selskabet har gjort sig skyldig i et væsentligt brud på ESG-retningslinjerne, skal der iværksættes nødvendige tiltag for at korrigere forholdet. Vi anerkender, at spørgsmål knyttet til ESG har stor betydning. Derfor skal selskabets bestyrelse gennemgå disse retningslinjer mindst én gang årligt.

Den administrerende direktør har ansvaret for at følge op på, at selskabets medarbejdere overholder ESG-retningslinjerne.