Smart Returs pallebank

Hjul pall Update Square
I pallebanken administrerer du din returlogistik. Pallebanken fungerer som et kontrolcenter: Her foretager du bestillinger, har overblik og indhenter dokumentation.

Pallebanken er Smart Returs hjerte og hjerne: Køb paller, når du har brug for flere, og sælg til os, når du har for mange. Bestil transporter og bevar overblikket over din beholdning. Her får du også en oversigt over sorteringsresultater, reparationer, genbrugsgrad og udledningsreduktioner.

Størst i Skandinavien

Hjul geografisk
Vi har lagre og anlæg over hele Skandinavien – og sikrer, at du hurtigt får adgang til pallerne dér, hvor du har behov for dem. Vores effektive distributionsnet sørger også for, at vi undgår unødvendig fragt.

Lagerhotel

Hjul stordrift
Stordrift og samarbejde er intelligent og effektivt: Få, store anlæg giver mindre udledninger, lagring på vegne af flere giver mere effektive transporter og optimal fyldningsgrad på hver transport. Vores effektive distributionsnet sørger for, at pallerne fragtes over kortere afstande. For dig resulterer det i billigere opbevaring, mere effektive transporter, lavere brændstof- og transportudgifter – samt lavere udledninger.

Det er også ved Smart Retur-depoterne, at pallerne scannes ved hjælp af avancerede kameraer, så vi ved præcis, hvad der skal repareres og hvordan. Vi vasker og reparerer pallerne og sender dem tilbage i arbejde.

Transport

Hjul transport
Ved at have mange store anlæg i stedet for mange små kan vi opbevare emballage for mange virksomheder på samme sted. Det betyder, at vi kan udnytte hver transport maksimalt ved at sørge for optimal fyldningsgrad på hver lastbil. Sådan skåner vi alle miljøet – og sparer transportomkostninger. I pallebanken kan du hente dokumentation på de udledningsreduktioner, du kan opnå ved at skifte til returlogistik via Smart Retur.

Sortering og reparation

Hjul reparasjon
Genbrug er nøglen til at nå udledningsmålene. Ved hjælp af moderne teknologi på vores hovedanlæg sorterer og reparerer vi dine paller. De scannes af avancerede kameraer, der registrerer eventuelle fejl og mangler. Vi reparerer pallerne til godkendt standard, så de hurtigt kan komme tilbage i cirkulation. Sammen opnår vi på den måde en genbrugsgrad på op til 98 procent. Det giver dig – og os – en udledningsreduktion, der batter.

Rapporter og dokumentation

Hjul rapport
I pallebanken har du til enhver tid fuldt overblik over din returlogistik. Pallebeholdning, køb og salg af paller, sorteringsresultater, reparationer, bestillinger, fakturaer, transporter og returtransporter – alt findes her, og alt kan dokumenteres ned i mindste detalje.

Det er også her, du kan hente rapporter og dokumentation på dine udledningsreduktioner – både totalt og fra hvert enkelt led i din returlogistik: fra lagring, transport og fyldningsgrad til reparationer og genbrug.

Vask

Hjul vask
Når vi leverer plastpaller, vasker og vedligeholder vi dem, så de kan være effektive i cirkulation i mange år fremover.

Vi fikser det

Hjul vifikserdet
Vi fikser det, du har behov for – også hvis du har behov for en skræddersyet løsning. Vi har blandt andet udviklet en særlig løsning til Brødrene Dahl, hvor vi på en særskilt lokation pakker ud og opbevarer for dem, så de slipper for dyr opbevaring i Oslo Havn. Har du lignende udfordringer? Tag kontakt til os, så fikser vi det!

Rådgivning

Hjul rådgivning
Vores rådgivere er eksperter i plastpaller, returlogistik og transport. De hjælper dig med at skræddersy de bedste løsninger til din virksomhed.