Smart Retur har været drivkraft for moderniseringen af branchen siden 2012. Vi har hele tiden ledt efter nye muligheder for at effektivisere driften og reducere udledning og udgifter. Vi ved, hvad der fungerer, og hvorfor det fungerer.

Recirkulering er godt. Genbrug er endnu bedre. Det er her, plastpallen kommer ind i billedet. Plast er nemlig et overlegent materiale med hensyn til genbrugsgrad – når det håndteres smart. Vores plastpaller håndteres i et lukket, cirkulært system. Det giver os en genbrugsgrad på op til 99,9 %, hvilket har været helt afgørende for vores og kundernes resultater, hvad angår både udledning og rentabilitet.

Vores plastpaller har en levetid på 10-15 år og er nemme at reparere, hvis de går i stykker. Når en palle bliver returneret til et af vores lagre, scanner vi den, så vi hurtigt og effektivt kan identificere eventuelle skader eller svagheder. Derefter bliver den vasket og repareret og er lynhurtigt klar til at blive taget i brug igen. Når vi ser, at en plastpalle efter mange års tro tjeneste har indfriet sit fulde potentiale, kan hele pallen genbruges. Så tages den ud af cirkulation og smeltes om til nye paller eller andre produkter. Alt dette gør samlet set plastpallen fuldstændig suveræn i et klimaperspektiv, men også når det gælder forsyningssikkerhed, pålidelighed, ensartet kvalitet og rentabilitet.

Ved at udbrede brugen af plastpaller er vi med til at reducere behovet for træfældning. For at kunne nå klimamålene er vi helt afhængige af, at træerne bliver stående og fungerer som lunger – ånder CO2 ind og ilt ud – i stedet for at de bliver fældet og får en kort tilværelse som træpaller, inden de ender på lossepladsen.

Plast er et materiale, som med den rigtige håndtering kan bidrage til at sende vores branche, alle relaterede brancher og vores planet et stort skridt i den rigtige retning.